Thursday, March 14, 2013ISBN: 9789839395921
TAJUK: Imam Nawawi Riyadhus Shalihin
TERJEMAHAN: Salim Bahreisy
PENYUNTING: Abu Ezzat Al-Mubarak
PENERBITAN: Pustaka Jiwa
HALAMAN M/S: 1322
BERAT: 1.83kg
HARGA: RM55.00 (Semenanjung) RM57.00 (Sabah & Sarawak)
SINOPSIS:

Tidak asing lagi kitab Riyhadus Shalihin yang disusun Imam An-Nawawi atau yang digelar denagn Al-'Alamah Al-Muhaddis Muhyiddin Abu zakaria  Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasqi As-Syafi'i,merupakan sebuah kitab yang sangat masyhur dalam dunia islam. Kitab ini telah dijadikan pegangan selama ratusan tahun bagi para ulama',pelajar  dan penuntut ilmu agama di belahan dunia termasuk di institusi pendidikan tradisional (pondok) sejak berzaman dan ia merupakan salah satu kitab wajib bagi seluruh penuntut bahkan dalam pendidikan moden pun kitab ini masih digunakan sehingga ke hari ini.